A7 GROUP усвідомлюють свій істотний вплив на соціально-економічний розвиток України та інших країн і визнає свою відповідальність перед місцевими громадами. A7 GROUP прихильні принципам сталого розвитку та корпоративної відповідальності. Принципи сталого розвитку визначаються керівництвом Групи і їм слідують всі співробітники компанії.

Наша відповідальність відображає як хто ми, як міжнародна група, так і нашу спрямованість у майбутнє; вона формує що і як ми робимо. Корпоративна соціальна відповідальність є можливістю для бізнес-спільноти задовольнити і перевершити очікування клієнтів, споживачів, співробітників, уряду та інших зацікавлених сторін поза своїх звичних зобов’язань. Бути прекрасним місцем для роботи означає залежати від позитивної та інноваційної культури, а також бути підтримкою для своїх співробітників.

Щоб зберегти наші конкурентні переваги на світовому ринку сьогодні і в майбутньому ми повинні відповідати міжнародним стандартам охорони навколишнього середовища та безпеки праці, підвищувати кваліфікацію наших співробітників і сприяти розвитку місцевих громад.

Бути клієнтоорієнтованої міжнародною групою означає розуміння важливості місця клієнтів в загальних цінностях компанії і негайне реагування на соціальні та екологічні виклики.